Odstąpienie od umowy

Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Ma on prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Muszą Państwo poinformować MOTO-STYL CZWARNÓG MARZENA I PIOTR-SPÓŁKA JAWNA ul Targowa 7, 03-727, Warszawa tel. 22 818 91 32, e-mail: sklep@motostyl.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez wypełniony wzór pisma wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym Regulaminie.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

prosimy o skopiowanie do dowolnego edytora tekstu

(oryginał na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

MOTO STYL

CZWARNÓG M. I P.

SPÓŁKA JAWNA

ul Targowa 7, 03-727OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

pixel